За региона

Начало / За региона

Горски фонд

Растително разнообразие на територията на община Приморско

Защитени обекти

Защитени територии в землището на Община Приморско

Климат, води, релеф

Продължително и прохладно лято, и красиви широки плажни ивици

Пясъчни дюни

Един от най-добре запазените дюнни комплекси по нашето Черноморие

Top